تقریباً همه ی ما برای یک بار هم که شده با لیزر با یک گربه بازی کرده ایم. اگر هم شما یک گربه دوست هستید و در خانه ی خود گربه نگه می دارید حتما بارها نور لیزر را بر روی دیوار یا سقف انداخته اید تا ببینید گربه ی شما تا چه ارتفاعی برای گرفتنش خواهد پرید!

اما واقعا چرا گربه لیزر را دوست دارد؟ در ادامه ی این نوشته به بررسی دلایل علمی این موضوع پرداخته ایم. در این نوشته از لوکس کت خواهیم فهمید که آیا لیزر اسباب بازی گربه مناسبی هست یا خیر!

بینایی گربه ها چه تفاوتی با بینایی انسان دارد؟

شبکیه چشم که در پشت چشم قرار دارد نیروی نور را به دستورهای عصبی تبدیل و به سمت مغز می فرستد و مغز آنها را به تصاویری تبدیل می کند که دنیای پیرامون ما می سازند.

در شبکیه، دو نوع سلول – مخروطی و استوانه ای – وجود دارند که هم در سیستم بینایی انسان ها هستند و هم در سیستم بینایی گربه ها. سلول های مخروطی به درک رنگ ها کمک می کنند و باعث می شوند تا رنگ های متفاوت از هم بازشناخته شوند در حالی که سلول های استوانه ای، مسئول تشخیص در نور کم هستند و باعث می شوند تا در نور کم بینایی در سطح استانداردی باقی بماند و حرکات دیده شود.

انسان ها سلول های مخروطی بیشتری نسبت به گربه ها دارند در حالیکه گربه ها سلول های استوانه ای بیشتری نسبت به انسان ها دارند. این به این معنی است که گربه ها جزئیات رنگی را خیلی خوب متوجه نمی شوند اما در تاریک ترین نقاط هم ریزترین حرکات توجه آن ها را جلب می کند و با توجه به اینکه گربه ها حیوانات شکارچی هستند این ویژگی در طبیعت به شدت به کار آن ها می آید.

حال با توجه به این موضوع، می توانید حدس بزنید چرا گربه ها نور لیزر را دنبال می کنند؟ اول باید توجه داشته باشید که رنگ نور لیزر اصلا برای گربه ها مهم نیست و چیزی که به شدت توجه آن ها را جلب می کند یک جسم است که به سرعت در حال تکان خوردن می باشد.

گربه لیزر

ایجاد احساس شکار در گربه ها

همانطور که گفتیم رنگ لیزر برای گربه ها مهم نیست و آن ها بیشتر به این توجه دارند که نور لیزر به سرعت در حال حرکت است. وقتی نقطه ی لیزر لحظه ای بر روی زمین متوقف می شود و به سرعت به نقطه ی دیگری می رود و دوباره متوقف می شود، این برای گربه یادآور حیواناتی است که شکار می شوند و گربه ها نمی توانند این موضوع را ندیده بگیرند.

این شرایط برای گربه ها حس شکار را فراخوانی می کند. حسی که در غریزه و مغز آن ها تنیده شده و آن ها نمی توانند به راحتی آن را کنترل کنند. چرخه ی شکار چهار مرحله دارد؛ کمین، تعقیب، کشتن و خوردن.

اگر دقت کرده باشید گربه ها صرفاً در مرحله ی کمین و تعقیب می مانند و کشتن و خوردن هیچوقت اتفاق نمی افتد. برای بعضی از گربه ها این موضوع عادی است. آن ها آن نقطه ی کوچک را دنبال می کنند و در نهایت اینکه نتوانسته اند شکارش کنند برایشان مهم نیست، اما بعضی از گربه ها از اینکه شکارشان فرار کرده عصبی می شوند و این موضوع برایشان اذیت کننده است.

اگر گربه ی شما از دسته دوم است بهتر است خیلی با بازی لیزر اذیتش نکنید. گربه ی شما دوست دارد شکارش را کامل انجام دهد، به همین دلیل بهتر است تا از بازی ماهی ها استفاده کنید. می توانید عروسک های ماهی را از دیوار یا سقف آویزان کنید و به گربه اجازه دهید تا آن ها را شکار کند و با این کار چرخه ی شکار را کامل انجام دهد. در این بازی گربه بعد از کمین و تعقیب شکار خود را به دام می اندازد و به زبان خود آن را می کشد. در انتهای بازی هم می توانید برای گربه ی خود چند تشویقی بیاندازید تا احساس خوردن شکارش هم در او ایجاد شود.

یکی از بهترین بازی ها برای این گربه ها دنبال کردن توپی است که درونش تشویقی گذاشته باشید. این گربه ها بعد از شکار توپ خود و گاز زدن آن می توانند یک دل سیر تشویقی خوشمزه بخورند و از شکار خود راضی و خرسند باشند. همچنین مقاله “راهنمای کامل خرید اسباب بازی گربه” میتونه به شما کمک کنه.