فرق بازی و دعوای گربه ها

رفتاری که گربه ها در بازی با یک دیگر نشان می دهند، بسیار شبیه به دعوا است. البته این موضوع زمانی برای شما دارای تفاوت می باشد که شما فرق بین دعوا و بازی آن ها را بدانید. در این قسمت می خواهیم به سه مورد اشاره کنیم که با در نظر گرفتن آن ها می توانید فرق بین دعوا و بازی آن ها را متوجه شوید.

بررسی زبان بدن گربه ها

گربه به راحتی با زبان بدنش به شما می فهماند که من دارم دعوا می کنم و یا دارم بازی می کند. اگر پشت او به شکل خمیده در آمد و یا صدا های خشمگین از او تولید شد و هم چنین سینه اش به سمت جلو بود، این موارد یعنی زبان بدن گربه هنگام دعوا. اما اگر بدنش به زمین چسبیده بود، باسنش را تکان می داد و انگار حالتی به شکل کمین کردن داشت و بدنش به راحتی در کنار بدن دوستش بود یعنی او در حال بازی کردن است.

بررسی ماهیت رفتار گربه ها

رفتار گربه ها نیز بهترین راه برای فهمیدن فرق دعوا و بازی کردن آن هاست. بازی کردن بی سر و صداست. گربه رفتاری تهاجمی ندارد. در بازی کردن پنجه های گربه باز نیست که رفتاری جنگنده از خود نشان دهد. اما در دعوا تمامی این موارد را با خود به همراه دارد.

جدا کردن آن ها

برای بار اول می توانید اقدام به جدا کردن گربه ها کنید. اگر دعوا باشد زمانی که آن ها را جدا می کنید، گربه به شما اعتراض دارد و ممکن است حتی به شما آسیب بزند. اما به هنگام بازی، گربه هیچ اعتراضی به شما نمی کند و بدنش را نیز به حالت انقباض نگه نمی دارد.

نشانه های بازی گربه ها

بازی گربه ها بسیار بامزه است. معمولا مردمک چشم آن ها به هنگام بازی گشاد است و چهره آن ها در این موقع بسیار بامزه می باشد. بدن آن ها به هنگام بازی رها است. یعنی شما انقباضی در بدن آن ها مشاهده نمی کنید. بازی گربه ها بی سر و صداست. یعنی شما صدای جیغ و یا خرخر در بین بازی از آن ها نمی شنوید. هم چنین به هنگام بازی هیچ آسیبی به یدک دیگر وارد نمی کنند.

نشانه های دعوای گربه ها

علت دعوای گربه ها همواره متفاوت است. دعوای گربه های خانگی معمولا برای بدست آوردن غذای گربه و یا به دست آوردن مکانی بهتر در خانه است. درگیری گربه نر و ماده چه داخل و چه بیرون از خانه نیز معمولا برای جفت گیری می باشد که نوع بدنی حیوان کاملا متفاوت تر از دعوا و بازی می باشد. زمانی که شما صدای جیغ بین گربه ها شنیدید و در کنار صدا جیغ، خرخر نیز شنیده شد و این صدا ها با خشم بود متوجه می شوید که دعوا شکل گرفته است.

تبدیل دعوای گربه ها به بازی

برخی مواقع دعوا کردن گربه آن قدر شدید است که نمی توان آن را تبدیل به بازی کرد و تنها می توانید با متفرق کردن آن ها از ادامه دعوا جلوگیری کنید. اما زمانی که متوجه می شوید که ابتدا دعواست یعنی هنوز به صورت فیزیکی دو گربه با یک دیگر درگیر نشده اند، می توانید با حضور بین آن ها و آوردن یک اسباب بازی که مورد علاقشان است، دعوا را تبدیل به یک بازی کنید.

فهمیدن بازی گربه ها از طریق پنجه ها

گربه زمانی که در حال بازی با گربه دیگری است، پنجه های خود را باز نمی کند. او می داند که اگر پنجه هایش باز باشند ناخن هایش به گربه مقابل آسیب می رساند و به همین دلیل در حین بازی پنجه گربه بسته است. اما در حین دعوا پنجه ها برای این که بتوانند از خود دفاع کنند، کاملا باز بوده و ناخن ها نیز بیرون زده هستند.