خرافات در مورد گربه‌ها پیشینه خیلی قدیمی دارد ولی در ابتدا بزارید توضیح بدیم که اصلا خرافات چیست و مردم چگونه به این چیزها اعتقاد دارند. در لغت‌نامه دهخدا معنی لغوی خرافات، سخنان پریشان و نامربوط است. خرافه به معنی چیده شدن میوه و نام مردی پریزاد است که مردم سخنان او را باور نداشتند و معتقد بودند همیشه هزیان می‌گوید. خرافات در طول تاریخ بخش عمده‌ای از تمام فرهنگ‌های قدیم و جدید بوده و به خاطر چنین آمیختگی دیرینه‌ای هنوز هم بسیاری از مردم به عقاید خاص خرافاتی اعتقاد دارند و از آن ها پیروی می‌کنند. با لوکس کت همراه باشید تا برخی از این خرافات در مورد گربه‌ها را با هم ببینیم.

خرافات در مورد گربه‌ها از کجا آمده است؟

گاهی اوقات برخی عقاید خرافی ریشه تاریخی و حکایت‌های جالبی دارندکه در ادامه به چند مورد از داستان‌های این چنینی اشاره می‌شود.
برخی مسیحیان قدیم بر این باور بودند که عبور از مثلث بوجود آمده از تکیه نردبان و دیوار بد یمن است و این خرافه به زمان بد یمنی عبور از نردبان به زمان مصر باستان برمی‌گردد زیرا در آن زمان اگر پادشاه یا ملکه‌ای از دنیا می‌رفت نردبانی تهیه می‌شد تا روح آن‌ها بدان وسیله به بهشت رود و اگر کسی از زیر آن عبور می‌کرد در صعود ارواح به بهشت اختلال ایجاد می‌شد..

یکی دیگر از متداول‌ترین خرافات مطرح شده، نحس بودن جمعه و سیزدهم ماه است. در اروپا اعتقاد به این است که آدم و حوا در روز جمعه از بهشت رانده شدند و طوفان نوح نیز در جمعه به وقوع پیوسته و مسیح هم در روز جمعه به صلیب کشیده شد.

در کشور ما نیز متداول‌ترین خرافات مربوط به چشم زخم می‌باشد به طوری که اکثر قریب به اتفاق معتقدیم خوب زندگی را نباید برای هر کسی تعریف کنیم زیرا در باور ما حسود دارای نیروی خارق العاده‌ای است که به وسیله آن می‌تواند به راحتی حادثه خوش یمن ما را به یک بدشانسی محض تبدیل کند.

در ادامه به بعضی از اعتقادات خرافی رایج در قرون گذشته اروپا به خصوص ایتالیا در مورد گربه اشاره می‌شود:

اگر در موقعیتی کسی با یک گربه روبرو می‌شد بدبختی، مشاجره و بدشانسی را به وی بشارت می‌داد.
در قرون وسطی گربه‌ها را حیوانات جادو زده می‌پنداشتند و برای بیرون کردن شیطان و دور نگه داشتن بدبختی به روش‌هایی مثل از برج به زیر انداختن، به آتش کشیدن و سوزاندن، زنده به گور کردن و یا در میان دیوارها قرار دادن، آنها را از بین می‌بردند تا از صدمات احتمالی جلوگیری شود.

برخی از شایعات و خرافات عجیب در مورد گربه‌ها

گربه‌ها منادی ورود مهمان و پیش‌بینی آب و هوا در نظر مردم بودند. و می‌توانستند حامل خوش یمنی یا بد یمنی باشند.
صدای این حیوان به ویژه در جمعه شب خبر از یک مشاجره می داد.
برخی از بخش‌های بدن گربه توانایی نامریی یا آسیب‌ناپذیر شدن داشتند.
طب سنتی عامیانه از ادرار، مو، خاکستر و دیگر بخش‌های بدن گربه برای مقابله با بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌کرد.
در مورد گربه سیاه گفته می‌شد که چنانچه در گذر از خیابان دیده شود حامل بدیمنی است اما در برخی موارد روبرو شدن با گربه سیاه نشان از بخت و اقبال نیکو بود.
دردهای مفصلی با مالیدن روغن گرم شده گربه سیاه برطرف می‌شد.

باور دیگر این بود که هرکس گربه سیاه نگهداری کند خودش هم سیاه می‌شود البته چنین نیز گفته می‌شود: در خانه یک گربه و خروس سیاه نگه داری کن.

آیا تا به حال به ارتباطی که بین گربه و دایره وجود دارد دقت کرده‌اید؟

البته این ارتباط در مصر باستان مطرح شده است. اشکال هندسی، نمادها، حیوانات و اعداد در بسیاری از تمدن‌های باستانی به گونه‌ای شگفت آور با هم در ارتباط هستند. گربه به خاطر عادت بازی با دم خود که با سر به دنبال دم خود کرده و شکلی از دایره را می‌سازد به عنوان دلیلی از نماد دایره قرار می‌گیرد. از آنجایی که دایره در خود مفهوم زندگی و قدرت عدد ۹ را دارا می‌باشد. لذا گفته می‌شود که گربه دارای ۹ زندگی است. به هر حال نعمت زیستن تنها به مفهوم ذاتی خود، یعنی زندگی بر نمی‌گردد بلکه به ۹ مرحله زندگی بر می‌گردد که از عدد ۹ مشتق شده است.